Anbi

ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.
Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen.
De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op een website te vermelden.
Onze gegevens staan hieronder.

Naam Instelling
Afdeling Den Helder van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

RSIN
816926463

Contactgegevens
Secretaris: E.J. van Seeventer
Harpoenierstraat 38
1785 NB Den Helder
info@knv-ehbo-dh.nl

Doelstelling
– Bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij ongelukken
– Het verlenen van EHBO ondersteuning bij evenementen

Bestuurders
Voorzitter: E.J. van Seeventer
Secretaris: E.J. van Seeventer
Penningmeester: J.P.A. Dekker

Beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers.
Er worden derhalve dus geen beloningen verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Beleidsplan
Het beleidsplan is er opgericht om de doelstellingen van de vereniging te behalen.
Dit wordt getracht te bereiken door:
– Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerstehulpverlening
– Het bevorderen van het geven van voorlichting
– Het bevorderen van het geven van onderricht
– Het in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp
– Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel

Verslag activiteiten
De vereniging houd zich ieder jaar bezig met de volgende activiteiten:
– Basiscursus EHBO, opleiding voor het EHBO diploma
– Herhalingslessen EHBO, om het EHBO diploma geldig te houden
– EHBO ondersteuning bij evenementen in de Kop van Noord Holland

Financiële verantwoording
De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel overzicht welke voorafgaand aan de ALV gecontroleerd wordt door de kascommissie.
Dit financiële overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.

De hoofdinkomsten zijn:
Contributies 35%
Opleidingen 35%
Evenementenvergoedingen 30%

De Hoofduitgaven zijn:
Opleidingen 70%
Aanschaf materiaal 25%
Diverse onkosten 5%